TOPOGRAFIA AMB DRON

TOPOGRAFIA

A Mdrone som enginyers tècnics en topografia amb més de quinze anys d’experiència en treballs de topografia, fotogrametria i cartografia, i això ens permet oferir serveis de topografia amb dron de qualitat. La tecnologia dels RPA o drons ens permet realitzar ortomosaics georeferenciats a partir de la captura d’imatges en alta resolució.

Gràcies a la nostra gran experiència, també oferim treballs geomàtics, ja siguin de suport als treballs aeris o independents, utilitzant mètodes clàssics com GPS-RTK i estacions totals robotitzades.

RTK i PPK

80 hectàrees per vol

.

TOPOGRAFIA AMB DRON

RESTITUCIÓ CARTOGRÀFICA

Amb els nostres drons professionals oferim una alternativa flexible, precisa i ràpida. Per posar un exemple, podríem cobrir una àrea de 25 hectàrees a una alçada de 100 metres amb una precisió de 2,45 centímetres i un vol de només 12 minuts de durada. Depenent de la finalitat del treball, es poden aconseguir GSD inferiors a 1 cm.

A partir d’aquest vol, en la postproducció podem generar:

● Ortoimatges i ortomosaics de molt alta resolució.

● Cartografia a partir del model del terreny obtingut.

● Plànols i models 3D georeferenciats.

● Sistemes d’informació geogràfica per a la consulta i l’explotació d’informació cartogràfica digital.

40 minuts de vol

80 hectàrees per vol

GSD < 1 cm

Model 3D

TOPOGRAFIA AMB DRON

MODELS 3D

Gràcies a les nostres càmeres fotogràfiques estabilitzades, creem els models digitals 3D  amb una precisió inferior al centímetre, si es necessari, a través dels quals obtindrem les dades necessàries de qualsevol tipus de terreny o infraestructura.

A partir dels vols amb dron, també es generen:

● Models digitals del terreny i d’elevació per al càlcul de volums o amidaments.

● Plànols i models 3D georeferenciats.

RTK i PPK

80 hectàrees per vol

.

GSD < 1 cm

Model 3D

TOPOGRAFRIA AMB DRON

ARQUEOLOGIA I PATRIMONI

L’ús de drons en arqueologia permet tenir una perspectiva més àmplia de la localització del patrimoni i l’estat de conservació d’aquest. Amb tècniques fotogramètriques aèries s’obté la cartografia detallada del jaciment d’una forma ràpida i precisa, i aquesta es pot complementar amb treballs topogràfics a terra. La nostra gran experiència com a enginyers en topografia ens permet oferir un treball amb garanties.

Mitjançant vols fotogramètrics amb dron s’obtenen ortofotos que permeten generar plans i models 3D d’edificacions i monuments. També es pot complementar el treball amb fotografies terrestres. Aquestes ortofotos estan georeferenciades, per la qual cosa podem realitzar amidaments sobre les ortofotos i obtenir valors reals.

Una restitució fotogramètrica d’un edifici o un monument permet detectar esquerdes i deterioraments en la construcció per a una millor conservació.

40 minuts de vol

80 hectàrees per vol

GSD < 1 cm

Model 3D

TOPOGRAFIA AMB DRON

CÀLCUL DE VOLUMS

Els treballs de càlcul de volums mitjançant la topografia convencional es veuen ara complementats amb una eina que agilitza enormement les activitats d’aixecament del terreny.

L’aixecament fotogramètric de moviments de terra mitjançant l’ús de drons ofereix la versatilitat que mai es va poder obtenir a partir de vols convencionals, per l’elevat cost que sempre han representat. Per tant, resulta interessant considerar aquesta nova alternativa de vols a baixa altura.

40 minuts de vol

80 hectàrees per vol

GSD < 1 cm

Model 3D

Fotografia aèria

TOPOGRAFIA AMB DRON

SEGUIMENT D'INFRAESTRUCTURES

Fem el vol i l’obtenció del model digital del terreny, o bé completem la feina amb els càlculs periòdics pertinents. El mètode s’ajusta a les necessitats del client, per perfils, per malles de densitat personalitzables o diferències del model digital del terreny.

40 minuts de vol

80 hectàrees per vol

GSD < 1 cm

Model 3D

MDrone, S.L.

Carrer Llull 47-49, 4t 5a

08005 Barcelona

Contacte

Email : info@mdrone.com

(+34) 93 187 36 89