Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, es detallen, a continuació, les dades següents:

Nom comercial: MDRONE

Raó social: MDRONE, S.L.
L’empresa titular del domini web és MDRONE, S.L. (en endavant “MDRONE”), amb domicili a aquests efectes a Pje. Rovira 5, 08005 Barcelona, número de CIF: B66261462. Pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu electrònic a info@mdrone.com o trucant al telèfon 93 187 36 89.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal de MDRONE li atribueix la condició d’usuari, el qual accepta, des del moment d’aquest accés i/o ús, les condicions generals d’ús establertes aquí. Les esmentades condicions són aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si s’escau, resultin d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

MDRONE.COM/.ES/.CAT proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet, els quals pertanyen a MDRONE, i als quals l’usuari pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En aquest registre, l’usuari és responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que MDRONE ofereix (en el present i en un futur) a través del seu portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no utilitzar-los per (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·ligal, d’apologia del terrorisme o que atempti contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics de MDRONE, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. MDRONE es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, MDRONE no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

MDRONE compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica, i altra normativa vigent en cada moment. Així mateix, vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recopilació de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a MDRONE, ha de fer saber a l’usuari l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, l’adreça del responsable del tractament, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers, si és el cas.

Així mateix, MDRONE informa que dona compliment a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MDRONE, per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements que aquesta conté (a títol enunciatiu: imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MDRONE.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MDRONE. L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MDRONE. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de MDRONE.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

MDRONE no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

MDRONE es reserva el dret d’efectuar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, amb la potestat de canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats al seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a MDRONE.COM/.ES/.CAT es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, MDRONE no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MDRONE assumirà cap tipus de responsabilitat pels continguts d’algun enllaç que pertanyi a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o en altres llocs d’Internet.

Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

MDRONE se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos u

MDRONE es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d’ús.

GENERALITATS

MDRONE perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

MDRONE pot modificar en qualsevol moment les condicions establertes aquí, les quals ha de publicar degudament.

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras y estén debidamente publicadas en este apart

La vigència de les citades condicions serà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres i estiguin degudament publicades en aquest apartat.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre MDRONE i l’usuari es regeix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona..

Política de galetes (cookies)

Una galeta és un petit fitxer de text que s’emmagatzema al seu navegador quan visita gairebé qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que el web sigui capaç de recordar la visita quan torni a navegar per aquesta pàgina. Les galetes solen emmagatzemar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu de la galeta és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats. Sense galetes, els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les galetes, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc., li demanem que segueixi llegint.

Seguint les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, procedim a detallar l’ús de galetes que fa aquesta web per tal d’informar-lo amb la màxima exactitud possible.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes pròpies:

Galetes de sessió, per garantir que els usuaris que escriguin comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta manera es combat el correu brossa.

Aquest lloc web utilitza les següents galetes de tercers:

Google Analytics: emmagatzema galetes per poder elaborar estadístiques sobre el trànsit i volum de visites d’aquest web. En utilitzar aquest lloc web, consent el tractament d’informació sobre vostè per part de Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit haurà de fer-se comunicant-se directament amb Google.

Xarxes socials: cada xarxa social utilitza les seves pròpies galetes per tu fer clic a botons del tipus “M’agrada” o “Compartir”.

Desactivació o eliminació de galetes

En qualsevol moment pot exercir el seu dret de desactivació o eliminació de galetes d’aquest lloc web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que s’utilitza.

Notes addicionals

Ni aquest web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers esmentats en aquesta política de galetes. Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les galetes i és des d’allà des d’on ha d’efectuar el seu dret a eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquest web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les galetes per part dels esmentats navegadors. En alguns casos és necessari instal·lar galetes perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació d’aquestes. En el cas de les galetes de Google Analytics, aquesta empresa (Google) emmagatzema les galetes a servidors als Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en què sigui necessari per al funcionament del sistema, o quan la llei així ho requereixi. Segons Google, aquest no guarda la seva adreça IP. Google Inc és una companyia adherida a l’Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció d’acord amb la normativa europea.