En la inspecció de línies elèctriques en zones muntanyoses o escarpades, no sempre hi ha accessos amb vehicle fins al suport. En moltes ocasions, l’orografia del terreny requereix realitzar vols a llarga distància, sempre que aquesta no superi els 500 metres i dins de l’abast visual del pilot. En els casos en què no hi ha accés per a vehicles i la distància és superior a 500 metres, o bé el pilot considera que el vol no es pot fer amb prou garanties, no hi ha una altra solució que desmuntar el dron i carregar-se’l a l’esquena fins a un punt des del qual es pugui realitzar la inspecció amb condicions.

traslado a punto de despegue