Telf. contacto: (+34) 93 299 17 92

Entradas Blog

On febrero 12, 2019

OFERTA DE TRABAJO – La vacante ya ha sido cubierta

MDRONE, empresa de servicios técnicos con RPAS con sede en Barcelona precisa incorporar una persona para un proyecto de inspección de infraestructuras. La persona seleccionada recibirá formación específica para poder llevar a cabo las tareas propias del puesto, estará encargada de realizar el apoyo al equipo de inspección, control de cámaras e inspección visual de elementos, según necesidades del proyecto, también puede ser necesaria la operación de RPAS previa formación práctica con los equipos de la operadora. Requisitos: FP Superior o Ingeniería (industrial, eléctrica, civil, etc.) Título de piloto avanzado de RPAS + Certificado médico LAPL o Classe II en vigor PRL Disponer de acreditación básica 8h + 20h (oficio)
 • By Marcel  0 Comments   
On febrero 22, 2017

ESTESA DE CABLE PILOT

El passat mes de novembre, Mdrone va realitzar a Astúries l’estesa de corda pilot de diversos vanos de torres elèctriques mitjançant l’ús d’un dron. Els treballs es van realitzar per a l’empresa EDP Energia, a través de Cobra Instal·lacions i Serveis. Els vanos entre suports tenien una mitjana d’uns 500 metres de longitud, i l’estesa va ser del tot satisfactoria, es va estalviar temps, i es va eliminar el risc per als operaris, en no haver de recórrer a peu zones de difícil accés, entre les quals un barranc. Mitjançant un mecanisme de solta, el pilot pot deixar caure l’extrem del fil en el moment oportú. Un cop estesa la
 • By Marcel  0 Comments   
On febrero 8, 2017

5.000 INSPECCIONS DE TORRES D’ALTA TENSIÓ

Estem d’enhorabona, el passat dia 2 de febrer MDRONE va sobrepassar les 5.000 inspeccions de suports d’alta tensió. Queden ja molt lluny els nervis dels primers vols de prova, en els quals ens sentíem alleujats quan el dron aterrava. Han passat una mica més de tres anys, en què, gràcies a l’esforç i la implicació de tots els integrants de l’empresa, s’ha aconseguit arribar a aquesta xifra significativa. Per celebrar aquesta fita, aplicarem un descompte del 20 % en les nostres tarifes durant el mes de febrer.
 • By Marcel  0 Comments   
On febrero 8, 2017

5.000 INSPECCIONES DE APOYOS DE ALTA TENSIÓN

Estamos de enhorabuena, el pasado día 2 de febrero MDRONE sobrepasó las 5.000 inspecciones de apoyos de alta tensión. Quedan ya muy lejos los nervios de los primeros vuelos de prueba en los que nos sentíamos aliviados cuando el dron tomaba tierra. Han pasado algo más de tres años en los que, gracias al esfuerzo y la implicación de todos los integrantes de la empresa, se ha logrado alcanzar esta cifra significativa. Para celebrar este logro, aplicaremos un descuento del 20 % en nuestras tarifas durante el mes de febrero.  
 • By Marcel  0 Comments   
On enero 18, 2017

TRACTAMENT AERI CONTRA LA PROCESSIONÀRIA

El bon temps ha mantingut vives més larves del que és habitual, i els atacs de la processionària del pi són especialment furibunds aquest any. Per a la campanya 2016-2017, Mdrone, juntament amb una empresa especialista en tractaments i una enginyeria andorrana, ha estat el consorci triat en els comuns d’Encamp, la Massana i Sant Julià de Lòria per al tractament amb drons i mitjans terrestres contra la plaga que afecta els boscos d’Andorra. L’ús de drones permet un tractament localitzat de cada bossa, amb la qual cosa s’aconsegueix un menor impacte ecològic. Notícia
 • By Albert  0 Comments   1
On enero 18, 2017

TRATAMIENTO AÉREO CONTRA LA PROCESIONARIA

El buen tiempo ha mantenido vivas más larvas de lo normal, y los ataques de la procesionaria del pino son especialmente furibundos este año. Para la campaña 2016-2017, Mdrone junto con una empresa especialista en tratamientos y una Ingeniería Andorrana, ha sido el consorcio elegido en los comunes de Encamp, La Massana i Sant Julià de Lòria para el tratamiento con drones y medios terrestres contra la plaga que afecta a los bosques de Andorra. El uso de drones permite un tratamiento localizado de cada bolsa, con lo que se consigue un menor impacto ecológico.  Noticia
 • By Albert  0 Comments   2
On diciembre 6, 2016

TENDIDO DE CUERDA PILOTO

El pasado mes de noviembre, Mdrone realizó en Asturias el tendido de cuerda piloto de varios vanos de torres eléctricas mediante el uso de un dron. Los trabajos se realizaron para la empresa EDP Energía, a través de Cobra Instalaciones y Servicios. Los vanos entre apoyos tenían una media de unos 500 metros de longitud, y el tendido fue del todo satisfactorio, se ahorró tiempo, y se eliminó el riesgo para los operarios, al no tener que recorrer a pie zonas de difícil acceso, entre las cuales un barranco. Mediante un mecanismo de suelta, el piloto puede dejar caer el extremo del hilo en el momento oportuno. Una vez tendida
 • By Albert  0 Comments   1
On noviembre 30, 2016

PREPARANT LA TEMPORADA D’ESQUÍ

Amb l’imminent inici de la temporada d’esquí, Mdrone està realitzant treballs d’inspecció en les línies elèctriques del Pirineu Català per garantir el subministrament a totes les zones. La temporada es preveu amb bones condicions de neu, la qual cosa fomentarà una alta ocupació de visitants a les valls properes a les pistes d’esquí. És una època de l’any molt sensible en el consum elèctric. Es genera una demanda màxima, produïda per la menor quantitat d’hores de llum i el fred intens, i això intensifica l’ús de calefaccions i la necessitat d’abastir instal·lacions i comerços de temporada. Tot això, associat a una climatologia adversa, posa en risc el bon funcionament de
 • By Marcel  0 Comments   3
On noviembre 30, 2016

PREPARANDO LA TEMPORADA DE ESQUÍ

Con el inminente inicio de la temporada de esquí, Mdrone está realizando trabajos de inspección en las líneas eléctricas del Pirineo Catalán para garantizar el suministro en todas las zonas. La temporada se prevé con buenas condiciones de nieve, lo que fomentará una alta ocupación de visitantes en los valles cercanos a las pistas de esquí. Es una época del año muy sensible en el consumo eléctrico. Se genera una demanda máxima, producida por la menor cantidad de horas de luz y el frío intenso, lo que intensifica el uso de calefacciones y la necesidad de abastecer instalaciones y comercios de temporada. Todo ello, asociado a una climatología adversa, pone en riesgo
 • By Marcel  0 Comments   3
On septiembre 21, 2016

LA SEGURETAT DAVANT DE TOT

En la inspecció de línies elèctriques en zones muntanyoses o escarpades, no sempre hi ha accessos amb vehicle fins al suport. En moltes ocasions, l’orografia del terreny requereix realitzar vols a llarga distància, sempre que aquesta no superi els 500 metres i dins de l’abast visual del pilot. En els casos en què no hi ha accés per a vehicles i la distància és superior a 500 metres, o bé el pilot considera que el vol no es pot fer amb prou garanties, no hi ha una altra solució que desmuntar el dron i carregar-se’l a l’esquena fins a un punt des del qual es pugui realitzar la inspecció amb
 • By Albert  0 Comments   1
On septiembre 21, 2016

LA SEGURIDAD ANTE TODO

En la inspección de líneas eléctricas en zonas montañosas o escarpadas, no siempre existen accesos con vehículo hasta el apoyo. En muchas ocasiones, la orografía del terreno requiere realizar vuelos a larga distancia, siempre y cuando esta no supere los 500 metros y dentro del alcance visual del piloto. En los casos en que no existe acceso para vehículos y la distancia es superior a 500 metros o bién el piloto considera que el vuelo no se puede realizar con suficiente seguridad, no existe otra solución que desmontar el dron y cargar con él hasta un punto desde el cual se pueda realizar la inspección en condiciones.
 • By Albert  0 Comments   1
On junio 27, 2016

TELEDETECCIÓ EN VITICULTURA

El proper 28 de juny, coincidint amb la VII festa del Trepat a Barberà de la Conca, Mdrone participarà en una mostra d’aplicacions per a viticultura, amb una demostració de vol per a adquisició d’imatges amb el nou Quasar, amb 60 minuts de vol.
 • By Marcel  0 Comments   1
On junio 27, 2016

TELEDETECCIÓN EN VITICULTURA

    El próximo 28 de Junio, coincidiendo con la VII festa del Trepat en Barberà de la Conca, Mdrone participará en un muestra de aplicaciones para viticultura con demostración de vuelo para adquisición de imágenes con el novedoso Quasar, con 60 minutos de vuelo .
 • By Marcel  0 Comments   2
On junio 27, 2016

JORNADA XARXA RURAL NACIONAL

JORNADA SOBRE “APLICACIÓ DE DRONS A LA GESTIÓ DEL REGADIU I DELS INCENDIS” Recentment, Mdrone va assistir com a ponent, al costat d’Agromapping i Akis Internacional, per presentar la UTILITZACIÓ DELS DRONS EN AGRICULTURA. La Jornada, organitzada per RED RURAL NACIONAL, estava destinada a tècnics i gestors de les comunitats autònomes en temes de regadiu i control d’incendis, i s’enquadra dins d’un dels objectius de la Xarxa Rural Nacional de potenciar la innovació en el sector agrari. La presentació de la ponència dona continuïtat a la jornada celebrada el 2015, amb l’actualització i l’aportació de nous resultats i aplicacions, fruit dels treballs durant la temporada passada, la qual cosa valida
 • By Marcel  0 Comments   1
On junio 27, 2016

JORNADA RED RURAL NACIONAL

JORNADA SOBRE “APLICACIÓN DE DRONES EN LA GESTIÓN DEL REGADÍO Y DE LOS INCENDIOS” Recientemente Mdrone asistió como ponente junto Agromapping y Akis Internacional para presentar la  UTILIZACIÓN DE LOS UAV’S DRONES EN AGRICULTURA. La Jornada organizada por RED RURAL NACIONAL estaba destinada a técnicos y gestores de las Comunidades Autónomas en temas de regadío y control de incendios, y se encuadra dentro de uno de los objetivos de la Red Rural Nacional  de potenciar la innovación en  el sector agrario. La presentación de la ponencia da continuidad a la jornada celebrada en 2015, actualizando y aportando nuevos resultados y aplicaciones, fruto de los trabajos durante la pasada temporada, validando las utilidades de
 • By Marcel  0 Comments   1
On junio 27, 2016

ASSAJOS AMB EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA PER A L’APLICACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS

Recentment Mdrone ha estat realitzant proves en col·laboració amb el Departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya, per valorar l’abast de les aplicacions de productes fitosanitaris sobre plantacions. Els assajos s’han practicat sobre cereals, fruiters, vinya i palmeres, amb un resultat sorprenent en actuacions a petita i mitjana escala. Televisió de Catalunya va cobrir la notícia:   TN comarques aplicació fitosanitaris from MDRONE on Vimeo.
 • By Marcel  0 Comments   1