Tel: (+34) 93 187 36 89

Industrial

INDUSTRIAL

Revisió de línies elèctriques

L’ús de drons en inspeccions industrials és un concepte innovador que aporta una major rapidesa i seguretat en el desenvolupament dels treballs. Permet treballar en zones de difícil accés, amb la qual cosa es redueix al mínim el risc humà, així com els costos, en comparació amb l’ús d’helicòpters.

La plataforma incorpora una càmera de vídeo i una càmera termogràfica amb transmissió d’imatge en temps real per a la inspecció, que un tècnic realitza in situ. També permet el registre de les inspeccions, amb l’avantatge de poder-les analitzar poteriormente, a l’oficina, per generar els informes reglamentaris, que poden completar-se amb les imatges enregistrades.

A les imatges superiors veiem dos exemples de defectes detectats, femelles rovellades i un disc aïllador trencat. Les imatges ens aporten una gran qualitat de detall per detectar defectes, en el cas del vídeo, i per descobrir punts d’alta temperatura, en la visió termogràfica.

Estesa de cable pilot

La solució d’estendre un fil d’extrema resistència amb dron neix de la necessitat d’estendre el cable en zones inaccessibles i que, fins al moment, havien de fer-se amb helicòpter, com, per exemple, encreuaments de llits de riu, encreuaments de vies de comunicació, barrancs o pantans. Pel baix cost que representa, aquest sistema es generalitza també en l’estesa manual habitual, i no només en els casos extrems. L’aplicació estalvia temps i, sobretot, evita la tala de vegetació en carrils sota línia per al pas manual d’operaris que tiren de cordes pilot. Es disposa d’un accessori que permet col·locar sistemàticament el fil en cada suport, per posteriorment arrossegar, amb l’ajuda de carros de tir, la corda pilot i el conductor definitiu.

Revisió de viaductes

La incorporació de drons en la inspecció de viaductes permet avaluar l’estat dels suports, pilars i taulers, abans de realitzar els treballs de manteniment, amb la qual cosa s’evita la instal·lació de cistelles, grues o passarel·les, i amb la possibilitat de programar els treballs de reparació només en els punts necessaris. Les imatges queden registrades, per la qual cosa es poden utilitzar posteriorment per a la certificació dels treballs realitzats.

Revisió de plaques fotovoltaiques

Per a la inspecció de plaques solars, s’instal·la una càmera de visió tèrmica, que permet la localització de defectes en els components, com les cel·les dels mòduls, connectors, fusibles o qualsevol equip que pugui tenir una variació de temperatura, ja que qualsevol mal funcionament influirà en el rendiment total de la instal·lació.

Revisió d'aerogeneradors

Es fa servir el dron en format de vídeo per poder detectar desperfectes en les pales dels aerogeneradors, molt susceptibles a rebre impactes de petits cossos impulsats pel vent que, amb la gran velocitat que adquireixen les pales en les seves puntes, es podrien convertir en grans esquerdes. Amb això, s’evita la presència d’un equip d’operadors de treballs verticals.