Tel: (+34) 93 187 36 89

Agrícola

AGRÍCOLA

Teledetecció

La versatilitat dels nostres equips permet intercanviar diferents tipus de sensors, del tipus infraroig, multiespectral, hiperespectral o termogràfic. Aquests sensors permeten captar el reflex de la llum que incideix sobre les plantes, i que varia segons el seu estat. El resultat es mostra en un mosaic de totes les imatges preses sobre la plantació i que després són analitzades pels especialistes per valorar-ne l’estat. Per a grans extensions, on la resolució pot ser baixa, treballem amb imatges preses per avioneta o satèl·lit.

Podrem utilitzar l’anàlisi dels nivells recollits per les càmeres per:

 ● Localitzar l’estrès hídric en cultius i apostar per la gestió eficient de l’aigua.

 ● Detectar l’estrès nutricional en cultius.

 ● Obtenir índexs relatius a qualitat en cultius.

 ● Detectar de manera primerenca malalties i plagues en cultius.

 ● Generar inventaris d’àrees de cultius.

 ● Supervisar àrees fumigades.

 ● Controlar cultius.

 ● Realitzar models 3D per a estudis de reg.

Mitjançant mapes de vigor vegetal, dissenyem plans d’adobament diferenciat que permetran ser més eficient en l’aplicació de productes fitosanitaris sense comprometre la producció. La superposició de diferents capes d’informació permet realitzar un diagnòstic precís de la possible anomalia, i definir estratègies de millora per anticipar-nos a possibles problemes.

En aquest cas, Mdrone col·labora directament amb l’empresa AKIS International i una consultoria agronòmica especialitzada, que combinen coneixement científic sobre teledetecció, anàlisi de dades i experiència en el sector agronòmic-productiu.

Tractaments agrícoles

Les nostres plataformes disposen d’una gran versatilitat, amb la possibilitat d’incorporar una muntura amb un sistema de polvorització amb diferents accessoris d’abast general o selectiu, segons la necessitat de l’aplicació.

Disposem de dispositius amb capacitats de 3, 5 o 8 litres de fitosanitari per aplicar en zones de difícil accés i de forma selectiva, és a dir, únicament a la zona afectada per la plaga. Aquest mètode suposa, a més, un estalvi econòmic i un menor impacte mediambiental.

Viticultura

Els mapes de cultiu en viticultura de precisió permeten als agrònoms i enòlegs millorar la gestió de la vinya, la qual cosa es tradueix en una major qualitat dels vins produïts. Mdrone, en col·laboració amb l’empresa especialitzada Agromapping, ofereix mapes d’alta resolució per a una millor visualització de l’estrès a què estan sotmeses les plantes a la parcel·la. Les imatges es prenen quan el raïm està en l’estat fenològic de verol.

La informació recollida permet:

● Identificar, avaluar i crear mapes que expressen la variabilitat espacial existent a la parcel·la.

● Implementar una gestió de la parcel·la d’acord amb les tècniques d’agricultura de precisió per establir un equilibri que permeti reduir l’aplicació de productes i incrementar el rendiment.

● Sectoritzar la parcel·la en unitats homogènies de gestió agrícola per efectuar operacions adaptades a l’estat del cultiu, així com aplicacions variables de fertilitzants i reg.

● Implementar la collita sectoritzada segons els paràmetres de qualitat del raïm a cada zona de gestió homogènia.

● Predir la intensitat de poda per ajustar el vigor vegetal de la planta.

● Establir punts de mostreig en camp tenint en compte la variabilitat del cultiu per incrementar la representativitat de la mostra.

Tractament contra la processionària

Una manera de controlar la plaga de processionària és mitjançant tractaments químics com la cipermetrina o el triclorfó. Es polvoritza directament sobre les bosses o nius al llarg de l’hivern. Quan la plaga està estesa es pot realitzar un tractament aeri, ruixant amb insecticides inhibidors del creixement com el diflubenzuró. L’ús de drons permet un tractament localitzat de cada bossa, amb la qual cosa s’aconsegueix reduir l’impacte ecològic. Actualment estem realitzant aquests treballs de fumigació en boscos d’Andorra.

Reforestació

Recuperació de zones arrasades per un incendi forestal. Es tracta d’una tecnologia indicada per a la restauració de zones de difícil accés, fort pendent, allunyades de zones habitades o on es requereixi restaurar grans superfícies en poc temps.
La sembra de llavors es realitza de forma homogènia en funció de la ràtio que es vol aconseguir per hectàrea. La sembra es realitza sobre terreny humit i la immediatesa és important, ja que s’ha d’actuar dins del primer any després de l’incendi forestal.