Telf. contacto: (+34) 93 299 17 92

Archive for noviembre 2016

On noviembre 30, 2016

PREPARANT LA TEMPORADA D’ESQUÍ

Amb l’imminent inici de la temporada d’esquí, Mdrone està realitzant treballs d’inspecció en les línies elèctriques del Pirineu Català per garantir el subministrament a totes les zones. La temporada es preveu amb bones condicions de neu, la qual cosa fomentarà una alta ocupació de visitants a les valls properes a les pistes d’esquí. És una època de l’any molt sensible en el consum elèctric. Es genera una demanda màxima, produïda per la menor quantitat d’hores de llum i el fred intens, i això intensifica l’ús de calefaccions i la necessitat d’abastir instal·lacions i comerços de temporada. Tot això, associat a una climatologia adversa, posa en risc el bon funcionament de
On noviembre 30, 2016

PREPARANDO LA TEMPORADA DE ESQUÍ

Con el inminente inicio de la temporada de esquí, Mdrone está realizando trabajos de inspección en las líneas eléctricas del Pirineo Catalán para garantizar el suministro en todas las zonas. La temporada se prevé con buenas condiciones de nieve, lo que fomentará una alta ocupación de visitantes en los valles cercanos a las pistas de esquí. Es una época del año muy sensible en el consumo eléctrico. Se genera una demanda máxima, producida por la menor cantidad de horas de luz y el frío intenso, lo que intensifica el uso de calefacciones y la necesidad de abastecer instalaciones y comercios de temporada. Todo ello, asociado a una climatología adversa, pone en riesgo