Telf. contacto: (+34) 93 299 17 92

Archive for junio 2016

On junio 27, 2016

TELEDETECCIÓ EN VITICULTURA

El proper 28 de juny, coincidint amb la VII festa del Trepat a Barberà de la Conca, Mdrone participarà en una mostra d’aplicacions per a viticultura, amb una demostració de vol per a adquisició d’imatges amb el nou Quasar, amb 60 minuts de vol.
On junio 27, 2016

TELEDETECCIÓN EN VITICULTURA

    El próximo 28 de Junio, coincidiendo con la VII festa del Trepat en Barberà de la Conca, Mdrone participará en un muestra de aplicaciones para viticultura con demostración de vuelo para adquisición de imágenes con el novedoso Quasar, con 60 minutos de vuelo .
On junio 27, 2016

JORNADA XARXA RURAL NACIONAL

JORNADA SOBRE “APLICACIÓ DE DRONS A LA GESTIÓ DEL REGADIU I DELS INCENDIS” Recentment, Mdrone va assistir com a ponent, al costat d’Agromapping i Akis Internacional, per presentar la UTILITZACIÓ DELS DRONS EN AGRICULTURA. La Jornada, organitzada per RED RURAL NACIONAL, estava destinada a tècnics i gestors de les comunitats autònomes en temes de regadiu i control d’incendis, i s’enquadra dins d’un dels objectius de la Xarxa Rural Nacional de potenciar la innovació en el sector agrari. La presentació de la ponència dona continuïtat a la jornada celebrada el 2015, amb l’actualització i l’aportació de nous resultats i aplicacions, fruit dels treballs durant la temporada passada, la qual cosa valida
On junio 27, 2016

JORNADA RED RURAL NACIONAL

JORNADA SOBRE “APLICACIÓN DE DRONES EN LA GESTIÓN DEL REGADÍO Y DE LOS INCENDIOS” Recientemente Mdrone asistió como ponente junto Agromapping y Akis Internacional para presentar la  UTILIZACIÓN DE LOS UAV’S DRONES EN AGRICULTURA. La Jornada organizada por RED RURAL NACIONAL estaba destinada a técnicos y gestores de las Comunidades Autónomas en temas de regadío y control de incendios, y se encuadra dentro de uno de los objetivos de la Red Rural Nacional  de potenciar la innovación en  el sector agrario. La presentación de la ponencia da continuidad a la jornada celebrada en 2015, actualizando y aportando nuevos resultados y aplicaciones, fruto de los trabajos durante la pasada temporada, validando las utilidades de
On junio 27, 2016

ASSAJOS AMB EL DEPARTAMENT D’AGRICULTURA PER A L’APLICACIÓ DE PRODUCTES SANITARIS

Recentment Mdrone ha estat realitzant proves en col·laboració amb el Departament d’agricultura de la Generalitat de Catalunya, per valorar l’abast de les aplicacions de productes fitosanitaris sobre plantacions. Els assajos s’han practicat sobre cereals, fruiters, vinya i palmeres, amb un resultat sorprenent en actuacions a petita i mitjana escala. Televisió de Catalunya va cobrir la notícia:   TN comarques aplicació fitosanitaris from MDRONE on Vimeo.
On junio 27, 2016

ENSAYOS CON EL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA PARA APLICACIÓN DE PRODUCTOS SANITARIOS

Recientemente Mdrone ha estado realizando pruebas en colaboración con el Departamento de agricultura de la Generalitat de Catalunya, para valorar el alcance de las aplicaciones de productos fitosanitarios sobre plantaciones. Los ensayos se han practicado sobre cereales, frutales, viña y palmeras, con un resultado sorprendente en actuaciones a pequeña y media escala. Televisió de Catalunya cubrió la noticia: TN comarques aplicació fitosanitaris from MDRONE on Vimeo.