Telf. contacto: (+34) 93 299 17 92

Archive for marzo 2016

On marzo 9, 2016

PRESÈNCIA A SICUR

El passat 23, 24, 25 i 26 de febrer Mdrone va estar present al Saló Internacional de la Seguretat, celebrat a IFEMA. Integrats en l’espai d’exposició d’AERPAS, al costat d’altres empreses del sector, vam difondre els avantatges de les aplicacions dels nostres aparells, tant pel que fa a la seguretat laboral, en el cas de les inspeccions industrials, com e l’ús per a vigilància i control.
On marzo 9, 2016

PRESENCIA EN SICUR

Los pasados 23, 24, 25 y 26 de febrero Mdrone estuvo presente en el Salón Internacional de la Seguridad celebrada en IFEMA. Integrados en el espacio de exposición de AERPAS, junto a otras empresas del sector, difundimos las ventajas de las aplicaciones de nuestros aparatos, tanto a nivel de la seguridad laboral, en el caso de las inspecciones industriales, cómo su uso para vigilancia y control.  
On marzo 8, 2016

INSPECCIONS EN PLANTES FOTOVOLTAIQUES

Recentment Mdrone ha realitzat la inspecció tècnica a la plataforma solar fotovoltaica que Solarig explota a Frechilla de Almazán (Soria). L’objecte de la inspecció és la detecció de defectes de funcionament en les plaques solars. Mitjançant càmeres de mesurament tèrmic, es localitzen cel·les amb temperatura excessiva, que revelen el mal funcionament d’aquest element. Després del vol d’inspecció per tota la planta, es localitzen tots els punts amb defecte, es materialitzen en plànol i es procedeix a l’estudi i planificació de la reparació, si escau. Inspeccions industrials d’MDRONE from MDRONE on Vimeo.
On marzo 8, 2016

INSPECCIONES EN PLANTAS FOTOVOLTAICAS

Recientemente Mdrone ha realizado la inspección técnica en la plataforma solar fotovoltaica que Solarig explota en Frechilla de Almazán (Soria). El objeto de la inspección es la detección de defectos de funcionamiento en las placas solares. Mediante cámaras de medición térmica, se  localizan celdas con temperatura excesiva, que revelan el mal funcionamiento de ese elemento. Tras el vuelo de inspección en toda la planta se localizan todos los puntos con defecto, se materializan en plano y se procede al estudio y planificación de la reparación si procede. Inspecciones Industriales de MDRONE from MDRONE on Vimeo.